top of page

Szkolenia specjalistyczne

Wózki jezdniowe

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne

uczestników z obsługi wózków jezdniowych różnych typów i bezpiecznej wymiany butli.

 

Program szkolenia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych

 • Budowa

 • Czynności kierowcy przy obsłudze przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu

 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa

 • Czynności w czasie pracy kierowcy wózka

 • Praktyka

 • Wiadomości o dozorze technicznym

Ładowarki teleskopowe

OPERATOR WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO  (ŁADOWARKI TELESKOPOWE)                                                    

Cel  Kursu:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi, zasad bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń technicznych
 • uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych (ładowarek teleskopowych) 

 

Warunek uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie min. podstawowe
 • badania lekarza medycyny prac

HDS

Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych.

 

Warunki dla uczestników:

- ukończone 18 lat,
- przynajmniej wykształcenie podstawowe
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS

 

Kombajny zbożowe

Czas trwania kursu - Operator Kombajnu: 52 godz.

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

   1. budowa kombajnu zbożowego 
   2. obsługa techniczna kombajnu zbożowego 
   3. bezpieczeństwo i higiena pracy kombajnem oraz przepisy przeciwpożarowe
   4. wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych
   5. zajęcia praktyczne

 

Wymagania dla kandydatów:  prawo jazdy kategorii B lub T

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu

Kursu Operatora Kombajnów Zbożowych

Koparko - ładowarki

Cel kursu:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi, zasad bezpieczeństwa i eksploatacji koparko-ładowarki

 • zdobycie uprawnień operatora koparko- ładowarki

 

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczna 116 godzin 

 • część praktyczna 60 godzin

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat

 • wykształcenie minimum podstawowe

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako operator koparko- ładowarki

bottom of page