CEL SZKOLENIA

Szkolenie okresowe kierowców to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  35 godzin teorii

CEL SZKOLENIA

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D  

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

Szkolenie obejmuje:

•  130 godzin teorii
•  10 godzin praktyki, w tym:
•  8 godzin zajęć w ruchu drogowym 
•  2 godziny jazd w warunkach specjalnych

CEL SZKOLENIA

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (21 lat dla kat. C i 24 lata dla kat. D) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na ww. kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku. 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

Szkolenie obejmuje:

•  260 godzin teorii
•  20 godzin praktyki, w tym:
•  16 godzin zajęć w ruchu drogowym
•  4 godziny jazd w warunkach specjalnych

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

 

Szkolenie okresowe

 
 

Kwalifikacja przyspieszona

Kwalifikacja wstępna